HEM

MINDFULNESS MINSKAR STRESS OCH ÖKAR VÄLBEFINNANDET!

Ta del av vad Mindful People har erbjudit:

Finn hälsosamma förhållningssätt med mindfulness och meditation för ditt liv och arbete.

GRATIS E-BOK ATT BESTÄLLA!

GRATIS E-BOK: Klicka här för att få den via epost!

“MINDFULNESS – en lite guide till välbefinnande” + meditationer


VILL DU HA MER INFORMATION OM VAR DU KAN HITTA:

8-VECKORSKURSER MBSR, MINDFULNESSBASERAD STRESSREDUKTION

MEDITATIONSGRUPPER & RETREATER

MINDFULNESSBASERAD TERAPI OCH HANDLEDNING

Kontakt